เมนูหลัก
  โครงสร้างงาน ICT  
ระบบรายงาน
  ระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อม  
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
  การจัดซื้อและใช้โปรแกรมถูกกฎหมาย  
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯปี2540  
  พรบ.การกระทำผิดคอมพิวเตอร์ ปี2550  
  รัฐธรรมนูญ  
  พรบ.ละเมิด  
Web Link
  กระทรวงเทคโนโลยีฯ  
  กระทรวงสาธารณสุข  
  สปสช.  
  สน.นโยบายฯ  
  สำนักงาน กพ.  
ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ความรู้พรบ.คอมพิวเตอร์2550  
  ระเบียบการใช้งานฯตามพรบ.ปี2550  
  หลักเกณฑ์จัดเก็บข้อมูลตามพรบ.2550  
  การสำรองข้อมูล  
  ประกาศนโยบายรักษาความปลอดภัยICT  
  มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  จัดการไวรัส  
  ผังเครือข่าย  
  แผนตอบสนองความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ปี2555  
  การจัดการDataCenter  
ลงทะเบียนประชุมสัมมนา
  ลงทะเบียนประชุมสัมมนา  
เมนูผู้ดูแลระบบ
  เข้าสู่ระบบ Admin  
สถิติก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
  ๏ฟฝอน๏ฟฝลน๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 503 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ๏ฟฝีน๏ฟฝ๏ฟฝ 1880 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 124239 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 โปรแกรมส่งออกแฟ้ม Data Correct (29-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (06-03-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (22-12-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 แบบฟอร์มขอข้อมูล (08-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 สรุปตัวชี้วัดจังหวัดสุรินทร์ปี 2558 (29-05-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 เอกสารสรุปตัวชี้วัดเพื่อการกำกับ ติดตาม และประเมินผล (KPI) จาก 43 แฟ้มและแบบประเมิน ปีงบ 2558 (17-02-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 เอกสารสรุปตัวชี้วัดเพื่อการกำกับ ติดตาม และประเมินผล (KPI) จาก 43 แฟ้มและแบบประเมิน ปีงบ 2558 (11-02-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 เอกสารสรุปตัวชี้วัดเพื่อการกำกับ ติดตาม และประเมินผล (KPI) จาก 43 แฟ้มและแบบประเมิน ปีงบ 2558 (19-01-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 เอกสารสรุปตัวชี้วัดเพื่อการกำกับ ติดตาม และประเมินผล (KPI) จาก 43 แฟ้มและแบบประเมิน ปีงบ 2558 (08-01-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 Power point เคพีไอ (12-12-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ตัวอย่างแบบสอบถาม (kpi 2558) (27-11-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ตัวชี้วัด ประจำปี 2557 (ฉบับสมบูรณ์) (27-11-2557) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม รายงานสรุปผลการวิจัย (12-09-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 แบบฟอร์มการเขียนเทมเพลต KPI (24-07-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 สรุปการส่งรายงาน 024 เดือนมีนาคม และ รายงาน 3 เดือน ปีงบประมาณ 56 (25-04-2556) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 สรุปการส่งรายงาน 024 เดือนตค.-พย. 55 ปีงบประมาณ 56 (06-12-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 สรุปการส่งรายงาน 024 (24-10-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 สรุปการส่ง รง.5 (0110) เดือน มิถุนายน ปี 2555 (18-07-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 สรุปการส่งรายงาน 024 ปี 2555 (17-07-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 สรุปการส่งรายงาน 0110 รง.5 (ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2555) (29-06-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 สรุปการส่ง รง.5 (0110) (15-05-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 สรุปการส่ง รง.5 0110 (กิจกรรม) (15-03-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 แบบรายงาน 024 ปี 2555 (09-03-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนเข้าร่วมอบรม (06-03-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 แนวทางการจัดสรรเงิน op/pp ปีงบประมาณ2555 (17-01-2555) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 สรุปการส่งรายงาน 024 ประจำปี 2554 (21-10-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
27 สรุปการส่งรายงาน 0110 รง. 5 กิจกรรม แม่ข่าย ลูกข่ายรายอำเภอ (19-10-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 สรุปการส่งรายงาน 024 เดือน เมษายน 2554 (31-05-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 สรุปการส่งรายงาน รง.5 (0110 กิจกรรมแม่ข่าย ลูกข่ายรายอำเภอ) (27-05-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 สรุปการส่งรายงาน 024 เดือนมีนาคม เดือนเมษายน (27-05-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 สรุปการส่งรายงาน 024 และรายงาน 3m (04-04-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 ขอให้รพศ./รพช./สสอ.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแบบรายงาน 024 ปี 2554 (25-03-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 สรุปการส่งรายงาน รง.5 0110 กิจกรรมแม่ข่ายและลูกข่ายรายอำเภอ (23-03-2554) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 สรุปการส่งรายงาน 0110 รง.5(กิจกรรม) ปี 2553 ณ 11 พย.53 (11-11-2553) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 สรุปการส่ง รง.5 กิจกรรมแม่ข่ายและกิจกรรมลูกข่ายรายอำเภอ (04-08-2553) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 สรุปการส่งรายงาน 024 และ 3 m (22-07-2553) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 สรุปการส่งรายงาน 0110 รง.5 (กิจกรรม) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2553 (24-06-2553) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 เชิญเจ้าหน้าที่อบรมการจัดเก็บและส่งข้อมูล OP/PP ปี 2553 (User 3) (03-05-2553) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 ขอเชิญเจ้าหน้าที่อบรมการให้รหัสโรค ICD-10-TM (03-05-2553) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 แจ้ง คปสอ.ทุกแห่ง จัดทำโครงการฯ เพื่อขอรับงบสนับสนุนจาก สปสช.(OP/PP individual data) (21-10-2552) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 สรุปการส่งรายงาน 0110 รง.5(กิจกรรม) ปี 2552 (13-10-2552) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของสถานีอนามัย(อ.เมือง โนนนานรายณ์ พนมดงรัก ปราสาท รัตนบุรี) (10-09-2552) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของสถานีอนามัย(อ.ท่าตูม สังขะ สนม สำโรงทาบศีขรภูมิ ศรีณรงค์) (10-09-2552) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของสถานีอนามัย(อ.บัวเชด ชุมพลบุรี จอมพระ กาบเชิง ลำดวน เขวาสินรินทร์) (10-09-2552) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 ติดต่อรับบัญชีจำแนกโรค ICD-10-TM for PCU ที่งาน ICT (10-09-2552) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 ผลการประเมิน KPI งาน ICT ปี 2552 (24-08-2552) ข่าวประชาสัมพันธ์
1
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝ
   
๏ฟฝ๏ฟฝิทิน๏ฟฝิจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
มีนาคม 2562
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
 
เกี่ยวกับเว็บไซต์
  มีความเหมาะสมมาก  
  ก็ดูดี  
  พอใช้  
  ควรปรับปรุง  
    ๏ฟฝูผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวต  
DataCenter
  ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  
๏ฟฝ๏ฟฝากรณ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ
   
๏ฟฝาคาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน
   
งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
อาคารกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  เบอร์โทร 044-518402 ต่อ 107 และ 123