เมนูหลัก
  โครงสร้างงาน ICT  
ระบบรายงาน
  ระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อม  
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
  การจัดซื้อและใช้โปรแกรมถูกกฎหมาย  
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯปี2540  
  พรบ.การกระทำผิดคอมพิวเตอร์ ปี2550  
  รัฐธรรมนูญ  
  พรบ.ละเมิด  
Web Link
  กระทรวงเทคโนโลยีฯ  
  กระทรวงสาธารณสุข  
  สปสช.  
  สน.นโยบายฯ  
  สำนักงาน กพ.  
ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ความรู้พรบ.คอมพิวเตอร์2550  
  ระเบียบการใช้งานฯตามพรบ.ปี2550  
  หลักเกณฑ์จัดเก็บข้อมูลตามพรบ.2550  
  การสำรองข้อมูล  
  ประกาศนโยบายรักษาความปลอดภัยICT  
  มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  จัดการไวรัส  
  ผังเครือข่าย  
  แผนตอบสนองความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ปี2555  
  การจัดการDataCenter  
ลงทะเบียนประชุมสัมมนา
  ลงทะเบียนประชุมสัมมนา  
เมนูผู้ดูแลระบบ
  เข้าสู่ระบบ Admin  
สถิติก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
  ๏ฟฝอน๏ฟฝลน๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 340 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ๏ฟฝีน๏ฟฝ๏ฟฝ 1034 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 123393 ๏ฟฝ๏ฟฝ  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ผังเครือข่าย
 

การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


  พื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย


  อาคาร 1 ชั้น 1,2 ศูนย์ทันตสาธารณสุข/ศูนย์แพทย์คชลักษณ์


  อาคาร เอราวัณ ชั้น 2   ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 2 ชั้น 1 บริเวณห้องการเงิน/การเจ้าหน้าที่/ห้องประชุมกันเกรา/กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข


  อาคาร 2 ชั้น 2 บริเวณห้องผู้บริหาร/กลุ่มงานประกันสุขภาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และชั้น 4 บริเวณห้องประชุมศรีไผท

  ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

  1. นํา Notebook ที่สามารถใช้ Wireless ได้ มาใช้ตามพื้นที่ที่ให้บริการ 
  2. Note Book ที่นํามาใช้กรุณาลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผ่าน ติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สสจ.สุรินทร์
  3. การใช้งาน Wireless LAN สามารถเข้าใช้ได้ โดยใช้รหัสผ่านที่กำหนด

  การเชื่อมต่อ Notebook กับเครือข่ายไร้สายของห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

  1. เปิดการใช้งาน Wireless Network Connection
  2. ให้ระบบทําการค้นหา Access Point
  3. ระบบจะแสดงชื่อ Wireless Network ที่ชื่อ ตามห้องประชุมที่ใช้งานเช่น SREPATHAI_Room,ARAWAN_Room,GANGUAO_Room ให้เลือกที่จะเชื่อมต่อ (Connect)


  4. ระบบจะทําการกําหนด IP Address , Gateway และ DNS ให้กับ Notebook อัตโนมัติ
  5. เปิดการใช้งาน Browser (Internet Explorer) ได้ทันที

  คําศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

  Access Point  หมายถึง อุปกรณ์จุดเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย ทําหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงจากเครื่องลูกข่าย

   
  Hot Spot  หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้

   
  SSID หมายถึง ชื่อเรียกเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่าย

   
  Wi-Fi ย่อมาจาก Wireless Fidelity
  หมายถึง ความสามารถในการส่งสัญญาณแบบไร้สาย เป็นคําย่อที่ในปัจจุบันใช้เรียกเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
  เป็นระบบที่ อยู่ในมาตรฐาน IEEE 802.11

   
รายละเอียด การให้บริการ Wireless แบบ pdf คลิกที่นี่
ข้อมูลโดย: งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝ
   
๏ฟฝ๏ฟฝิทิน๏ฟฝิจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
กุมภาพันธ์ 2562
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
 
เกี่ยวกับเว็บไซต์
  มีความเหมาะสมมาก  
  ก็ดูดี  
  พอใช้  
  ควรปรับปรุง  
    ๏ฟฝูผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวต  
DataCenter
  ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  
๏ฟฝ๏ฟฝากรณ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ
   
๏ฟฝาคาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน
   
งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
อาคารกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  เบอร์โทร 044-518402 ต่อ 107 และ 123